Het Zorgelooshuys ontwikkelt: lotgenotencontactgroep mantelzorgers start op 13 december 2016 in wijkhuis De Wieken

Het Zorgelooshuys is op 211 september 2016 gestart als inloophuis voor mensen met een dementie, mantelzorgers en naasten in wijkhuis De Wieken en kinderboerderij Minnebeek. We kunnen ons ondertussen verheugen op een aantal reguliere binnenlopers. Daarom organiseren we voor de mantelzorgers de eerste lotgenotenbijeenkomst op 13 december aanstaande. Het doel is om ervaringen uit te kunnen wisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren. Naar elkaar luisteren en tips.