Odensehuis Roosendaal

Hier kun je jezelf zijn!

Het Odensehuis is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen, (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie, vrienden en naasten. Hier leest u meer over de herkomst en kernwaarden van het Odensehuis.

Voor wie
Inwoners van Roosendaal en de dorpen eromheen die problemen hebben met hun geheugen of beginnende dementie hebben, kunnen bij het Odensehuis Roosendaal terecht. Maar ook hun naasten, zoals hun partner, vrienden en buren kunnen bij ons aankloppen. In het Odensehuis kunt u terecht voor informatie, tips en tricks, ontmoetingen met lotgenoten, nieuwe vriendschappen opdoen, oude hobby’s oppakken en uw hart luchten. Uzelf nuttig voelen, maar ook gewoon uzelf zijn bij een lekkere kop koffie of thee. Casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen en andere hulpverleners of welzijnswerkers kunnen hier kennis uitwisselen.

Laagdrempelig
Voor een bezoek aan het Odensehuis is geen indicatie of verwijsbriefje van de dokter nodig. Ervaart u of uw partner problemen met het geheugen dan kunt u van onze vrije inloop gebruikmaken. We nemen geen tests af en leggen ook geen doelen vast of een dossier aan. U bepaalt zelf wanneer u komt en gaat.

Mantelzorg
Mantelzorger worden, is vaak iets dat iemand overkomt. Eén op de 5 mensen heeft de kans om dementie te krijgen. 300.000 mantelzorgers geven meer dan 20 uur per week zorg in een periode van 5 jaar. 54% van deze mantelzorgers is zwaarbelast. Vaak voelt een mantelzorger zich alleen staan, daarom besteden we in het Odensehuis veel aandacht aan deze groep. We organiseren een of twee keer per maand een uitstapje waarbij ook mantelzorgers welkom zijn. Verder hebben we een maandelijkse gespreksgroep ‘Koffietijd voor mantelzorgers’. Als mantelzorger bent u ook altijd welkom om mee te doen met activiteiten. Zo ontmoet u lotgenoten en ontstaan soms hechte vriendschappen. Verder kunt u dagelijks terecht om uw verhaal kwijt te kunnen en tips en trucs te krijgen.

Ouder worden en jezelf blijven
In het Odensehuis staat ‘hier kunt u zichzelf zijn’ centraal. Wij geven tips en trucs aan mensen met dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk te blijven voortzetten. Het streven is dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat mensen met dementie en hun mantelzorgers niet in een isolement belanden. En ook kunnen blijven functioneren en zoveel mogelijk op een plezierige manier deelnemen aan de samenleving. Hierbij stimuleren wij dat mensen de talenten die zij hebben, benutten.

Kosten
In het Odensehuis betaalt u voor drinken en eventuele lunch. Voor extra activiteiten vragen we om een bijdrage om de kosten te dekken. We geven vooraf aan om welk bedrag het gaat.

Kennismaken?
Wilt u kennis komen maken? Bij coördinatoren Marga Koster en Ida Verbiest staat de deur altijd open. U treft hen hier:

  • Maandag van 13.30 tot 16.30 uur in kinderboerderij de Minnebeek (Ambrozijnberg 202 in Roosendaal)
  • Dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur in Wijkhuis De Wieken (Gezellelaan 45 in Roosendaal)

Voor meer informatie bel naar:

  • Ida Verbiest: 06 30 10 25 51
  • Marga Koster: 06 13 17 53 76

Facebook: Odensehuis Roosendaal

Emailadres: odensehuisroosendaal@zorgeloosleven.nlterug naar locaties


klik hier om naar de facebookpagina te gaan